Zakonska regulativa

 

 

 • Pravilnik o kontrolnom sustavu ekološke poljoprivrede NN 110/2022

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_09_110_1625.html

 • Uredba Europskog parlamenta i Vijeća EU br.2018/848 od 30.svibnja 2018. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda te stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:02018R0848-20220101

 • Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/279 оd 22. veljače 2021. kojom se utvrđuju detaljna pravila za provedbu Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća o kontrolama i drugim mjerama kojima se osiguravaju sljedivost i sukladnost u ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:32021R0279

 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/715 оd 20. siječnja 2021. o izmjeni Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća o zahtjevima za skupine subjekata 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:32021R0715

 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/642 оd 30. listopada 2020. o izmjeni Priloga III. Uredbi (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu određenih informacija koje je potrebno navesti pri označivanju ekoloških proizvoda

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:32021R0642

 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/771 оd 21. siječnja 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem posebnih kriterija i uvjeta za provjere evidencije u službenim dokumentima u okviru službenih kontrola u ekološkoj proizvodnji i službenih kontrola skupina subjekata

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:02021R0771-20210511

 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/1006 оd 12. travnja 2021. o izmjeni Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu modela certifikata kojim se potvrđuje sukladnost s pravilima o ekološkoj proizvodnji

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:32021R1006

 • Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/1165 оd 15. srpnja 2021. o odobravanju određenih proizvoda i tvari za upotrebu u ekološkoj proizvodnji i utvrđivanju njihovih popisa

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:32021R1165

 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/1189 оd 7. svibnja 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu proizvodnje i stavljanja na tržište biljnog reprodukcijskog materijala iz ekološkog heterogenog materijala određenih rodova ili vrsta

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:32021R1189

 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/1342 оd 27. svibnja 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća pravilima o informacijama koje treće zemlje te kontrolna tijela i kontrolne ustanove trebaju slati u svrhu nadzora njihova priznavanja na temelju članka 33. stavaka 2. i 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 za uvezene ekološke proizvode te mjerama koje treba poduzeti u provedbi tog nadzora

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:32021R1342

 • Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/1378 оd 19. kolovoza 2021. o utvrđivanju određenih pravila u vezi s certifikatom koji se izdaje subjektima, skupinama subjekata i izvoznicima u trećim zemljama koji su uključeni u uvoz ekoloških proizvoda i proizvoda iz prijelaznog razdoblja u Uniju i utvrđivanju popisa priznatih kontrolnih tijela i kontrolnih ustanova u skladu s Uredbom (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:02021R1378-20220101

 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/1691 оd 12. srpnja 2021. o izmjeni Priloga II. Uredbi (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva za vođenje evidencije koji se odnose na subjekte u ekološkoj proizvodnji

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:32021R1691

 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/1697 оd 13. srpnja 2021. o izmjeni Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu kriterija za priznavanje i povlačenje priznavanja kontrolnih tijela i kontrolnih ustanova nadležnih za obavljanje kontrola ekoloških proizvoda u trećim zemljama 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/ALL/?uri=CELEX:32021R1697

 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/1698 оd 13. srpnja 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća postupovnim uvjetima za priznavanje kontrolnih tijela i kontrolnih ustanova nadležnih za provođenje kontrola subjekata i skupina subjekata koji su certificirani kao ekološki te ekoloških proizvoda u trećim zemljama te pravilima o njihovu nadzoru, kontrolama i drugim mjerama koje ta kontrolna tijela i kontrolne ustanove trebaju provoditi 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:32021R1698

 • Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/1849 оd 21. listopada 2021. o ispravku određenih jezičnih verzija Provedbene uredbe (EU) 2020/464 o utvrđivanju određenih pravila za primjenu Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu dokumenata potrebnih za retroaktivno priznavanje prijelaznog razdobljâ u svrhu prelaska na ekološku proizvodnju, proizvodnje ekoloških proizvoda i informacija koje trebaju pružati države članice

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:32021R1849

 • Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/1921 оd 4. studenoga 2021. o ispravku hrvatske jezične verzije Provedbene uredbe (EU) 2020/464 o utvrđivanju određenih pravila za primjenu Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu dokumenata potrebnih za retroaktivno priznavanje prijelaznog razdoblja u svrhu prelaska na ekološku proizvodnju, proizvodnje ekoloških proizvoda i informacija koje trebaju pružati države članice

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:32021R1921

 • Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/1935 оd 8. studenoga 2021. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2019/723 u pogledu informacija i podataka o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda koje treba dostaviti putem standardnog predloška obrasca

https://eurex.europa.eu/legalcontent/HR/TXT/?uri=CELEX:32021R1935&qid=1646122693233

 • Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/2119 оd 1. prosinca 2021. o utvrđivanju detaljnih pravila o određenim evidencijama i izjavama koje se zahtijevaju od subjekata i skupina subjekata te o tehničkim sredstvima za izdavanje certifikata u skladu s Uredbom (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća te o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/1378 u pogledu izdavanja certifikata subjektima, skupinama subjekata i izvoznicima u trećim zemljama

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:32021R2119

 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/427 оd 13. siječnja 2020. o izmjeni Priloga II. Uredbi (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu određenih detaljnih pravila proizvodnje za ekološke proizvode

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:02020R0427-20210101

 • Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/464 оd 26. ožujka 2020. o utvrđivanju određenih pravila za primjenu Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu dokumenata potrebnih za retroaktivno priznavanje prijelaznih razdoblja u svrhu prelaska na ekološku proizvodnju, proizvodnje ekoloških proizvoda i informacija koje trebaju pružati države članice

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:02020R0464-20211125

 • Uredba (EU) 2020/1693 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. studenoga 2020. o izmjeni Uredbe (EU) 2018/848 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda u pogledu datuma početka njezine primjene i određenih drugih datuma iz te uredbe

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:32020R1693

 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/1794 оd 16. rujna 2020. o izmjeni dijela I. Priloga II. Uredbi (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu upotrebe biljnog reprodukcijskog materijala iz prijelaznog razdoblja i neekološkog biljnog reprodukcijskog materijala 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:02020R1794-20201201

 • Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/2042 оd 11. prosinca 2020. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2020/464 u pogledu datuma početka njezine primjene i drugih datuma koji su relevantni za primjenu Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća o ekološkoj proizvodnji

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:32020R2042

 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/2146 оd 24. rujna 2020. o dopuni Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila proizvodnje u izvanrednim slučajevima u ekološkoj proizvodnji 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:32020R2146