EKOLOŠKA POLJOPRIVREDA I KORAK PO KORAK DO EKOloškog PROIZVODA  

Opći ciljevi ekološke poljoprivredne  proizvodnje su:

a) uspostavljanje održivog sustava upravljanja u poljoprivredi koji:
– poštuje prirodne sustave i cikluse te održava i poboljšava očuvanje tla, vode, biljaka i životinja te njihovu međusobnu ravnotežu,
– pridonosi visokoj razini biološke raznolikosti,
– odgovorno koristi energiju i prirodne resurse poput vode, tla, organske tvari i zraka,
– poštuje visoke standarde dobrobiti životinja i posebice udovoljava potrebama životinja u odnosu na njihovu vrstu,
b) proizvodnja proizvoda visoke kakvoće,
c) proizvodnja širokog spektra hrane i drugih poljoprivrednih proizvoda koji odgovaraju zahtjevima potrošača za primjenom postupaka koji ne štete okolišu, zdravlju ljudi, bilja ili zdravlju životinja i njihovoj dobrobiti.

KORAK PO KORAK DO EKO-PROIZVODA  

PRVI KORAK:
Kontakt sa ovlaštenom Kontrolnim tijelom za provedbu prve stručne kontrole. TRGO-INVEST d.o.o. Vam nakon kontakta dostavlja obrazac ZAHTJEV za kontrolu ekološke proizvodnje i  cetifikaciju ekološke proizvodnje. ZAHTJEV precizno ispuniti, ovjeriti i dostaviti putem e-pošte/faksa/pisma na adresu Kontrolnog tijela s popratnom dokumentacijom:

1.      presliku rješenja o registraciji poljoprivrednog gospodarstva s MIBPG brojem;
2.      presliku Zapisnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta APPRRR (Id Arkod);
3.      rezultate analize tla i foto-dokumentaciju (ukoliko posjedujete).

Provedba stručne kontrole kod ekoloških proizvođača koji su upisani u Upisnik: ispuniti, poslati Zahtjev putem e-pošte/faksa/pisma na adresu Kontrolnog tijela.

DRUGI KORAK:
Kontrolno tijelo na osnovu zaprimljenog zahtjeva i prateće dokumentacije izrađuje ponudu s ugovorom i uplatnicom, te ih šalje proizvođaču. Nakon izvršene uplate po ponudi, Kontrolno tijelo dogovara termin sa proizvođačem o izvršenju stručne kontrole.

Kontrolno tijelo izrađuje na osnovu činjeničnog stanja na terenu Zapisnik o izvršenoj stručnoj kontroli. Za upis u Upisnik ekoloških proizvođača, proizvođač šalje u Agenciju za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u daljnjem tekstu: Agencija):

1.   Zapisnik i Izvješće kontrolnog tijela za ekološku proizvodnju o obavljenoj prvoj stručnoj kontroli;
2.   Zapis o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta;
3.   Zahtjev za upis u Upisnik subjekata u ekološku proizvodnju sa zaljepljenim biljezima od 70,00 kn.

TREĆI KORAK:
Ukoliko ste dostavili gore navedenu dokumentaciju te time ispunili uvjete za upis, Agencija izdaje rješenje o upisu u Upisnik ekoloških poljoprivrednih proizvođača pod određenim brojem. Rješenje o upisu objavljuje se u Narodnim novinama.

Po obavljenoj ekološkoj proizvodnji u tekućoj godini, a po dobivanju rješenja o upisu u Upisnik, ovlašteno Kontrolno tijelo izdaje provođenjem postupka certifikacije – Certifikat. Certifikat sadrži – naziv pravne osobe, jedinstveni broj certifikata, naziv proizvoda i količina za koju se izdaje, razdoblje za koje se izdaje i proizvodna godina, mjesto i datum izdavanja i pečat i potpis odgovorne osobe.

ČETVRTI  KORAK:
DEKLARACIJA – po dodjeli Certifikata ekološki proizvodi se označavaju za tržište kao ekološki tj. stavlja se na njih znak “eko-proizvod” sukladno normativnim dokumentima.

PC Pravila postupka certifikacije  (certifikacijske sheme dostupne na zahtjev)

RU-IO Način rada u izvanrednim okolnostima uzrokovanih epidemijom

Postupak rješavanja priziva i prigovora dostupan na zahtjev.