EKOLOŠKA POLJOPRIVREDA I KORAK PO KORAK DO EKOloškog PROIZVODA  

Opći ciljevi ekološke poljoprivredne  proizvodnje su:

a) uspostavljanje održivog sustava upravljanja u poljoprivredi koji:
– poštuje prirodne sustave i cikluse te održava i poboljšava očuvanje tla, vode, biljaka i životinja te njihovu međusobnu ravnotežu,
– pridonosi visokoj razini biološke raznolikosti,
– odgovorno koristi energiju i prirodne resurse poput vode, tla, organske tvari i zraka,
– poštuje visoke standarde dobrobiti životinja i posebice udovoljava potrebama životinja u odnosu na njihovu vrstu,
b) proizvodnja proizvoda visoke kakvoće,
c) proizvodnja širokog spektra hrane i drugih poljoprivrednih proizvoda koji odgovaraju zahtjevima potrošača za primjenom postupaka koji ne štete okolišu, zdravlju ljudi, bilja ili zdravlju životinja i njihovoj dobrobiti.

KORAK PO KORAK DO EKO-PROIZVODA  

PRVI KORAK:
Kontakt sa ovlaštenim Kontrolnim tijelom TRGO-INVEST d.o.o. za provedbu prve kontrole. TRGO-INVEST d.o.o. Vam nakon kontakta dostavlja obrazac Zahtjev za kontrolu i certifikaciju ekološke proizvodnje. Zahtjev precizno ispuniti, ovjeriti i dostaviti s popratnom dokumentacijom putem elektroničke pošte/pisma/osobno na adresu Kontrolnog tijela.

1.       presliku rješenja o registraciji poljoprivrednog gospodarstva;
2.      presliku Zapisnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta;
3.      rezultate analize tla i foto-dokumentaciju (ukoliko posjedujete).

DRUGI KORAK:
Kontrolno tijelo na osnovu zaprimljenog zahtjeva i prateće dokumentacije izrađuje ponudu s ugovorom te ih dostavlja subjektu. Nakon izvršene uplate po ponudi, Kontrolno tijelo dogovara termin sa subjektom o izvršenju kontrole.

Kontrolno tijelo izrađuje na osnovu činjeničnog stanja na terenu Zapisnik o kontroli. Za upis u Upisnik ekoloških proizvođača, proizvođač šalje u Agenciju za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u daljnjem tekstu: Agencija):

1.      Zapisnik o kontroli,
2.     Ugovor Kontrolnog tijela sa subjektom.

TREĆI KORAK:
Ukoliko ste dostavili gore navedenu dokumentaciju te time ispunili uvjete za upis, Agencija izdaje Rješenje o upisu u upisnik ekoloških poljoprivrednih proizvođača

Po obavljenoj kontroli ekološke proizvodnje u tekućoj godini, a po dobivanju rješenja o upisu u upisnik ekoloških poljoprivrednih proizvođača, ovlašteno Kontrolno tijelo provodi postupak certifikacije. Certifikat sadrži – naziv i adresu pravne osobe, jedinstveni broj certifikata, naziv proizvoda i količina za koju se izdaje, razdoblje za koje se izdaje i proizvodna godina, mjesto i datum izdavanja.

ČETVRTI  KORAK:
DEKLARACIJA – po dodjeli Certifikata ekološki proizvodi se označavaju za tržište kao ekološki tj. stavlja se na njih znak “eko-proizvod” sukladno normativnim dokumentima.

PC Pravila postupka certifikacije  (certifikacijske sheme dostupne na zahtjev)

Postupak rješavanja priziva i prigovora dostupan na zahtjev.